Adviezen van de Adviesraad natuur en milieu

De Adviesraad natuur en milieu brengt adviezen uit voor een duurzaam en groen Deventer.

Hieronder vindt u in het verleden uitgebrachte adviezen (binnenkort wordt deze lijst geactualiseerd voor het afgelopen jaar)

Spring naar einde van Recente berichten

Werkwijze Ecologie

SAMENVATTING HOOFDPUNTEN ADVIES

• Opzet van de Schouw is niet helemaal consistent
• Conclusies en aanbevelingen zijn niet helder geformuleerd.
• Conclusie zullen waarschijnlijk meer genuanceerd kunnen worden bij een meer
consistente en meer complete opzet van de Schouw
• Er is geen doorkijk naar de komende jaren.
• De Schouw heeft geen ambitie in de vorm van een aanbeveling hoe nu verder.
• Status van de memo is niet duidelijk.
• Vervolgtraject is niet duidelijk, met name de vraag wat er nu aan de raad zal
worden gevraagd.

Advies Visie Leefomgeving

Het advies is geconcentreerd op een vijftal punten.Publiceer met deze visie Leefomgeving ook een bijbehorend uitvoeringsprogramma.Geef in alle gevallen een duidelijke ondergrens aan voor het onderhoud van de openbare ruimte.Geef zo duidelijk mogelijk de balans aan tussen leefbaarheid,duurzaamheid,ecologie,en onderhoudsvriendelijkheid. Integreer de beleidsnota Ecologie maximaal in deze visie Leefomgeving. Zorg dat de ambtenaren belast met "
Zelfbeheer" over adviescompetenties beschikken.

Advies ontwerp Structuurvisie voor de ruimtelijke inpassing van stroomopwekking door zonne-energie

Het advies is geconcentreerd op een tweetal punten.De duurzaamheidsambitie van de gemeente kan niet worden gerealiseerd zonder dat er bij investeringsbeslissingen, veel meer dan in het verleden wordt gekozen voor duurzaamheidsdoelen. Plaatsen van zonnepanelen in de voorkeursvolgorde: 1.Op eigen dak, 2.op daken van bedrijven,3.op maatschappelijke gebouwen,4.op infrastructurele werken.

Advies Voorjaarsnota 2013

Het advies op de Voorjaarsnota 2013 legt de nadruk op 4 speerpunten: natuurlijk maaibeheer, budget voor duurzaamheid, bredere kijk op voorgestelde bezuinigingen en functie stadsecoloog.

Eindrapportage ‘Deventer bezinnigt’

Door B&W gevraagd advies

Plaatsing Windturbines in de gemeente Deventer

Door projectleider gevraagd advies

Meerjarig onderhoudsplan Borgele

Ongevraagd advies aan B&W.

Spring naar begin van Recente berichten

Oudere berichten

Spring naar einde van Oudere berichten
Overzicht van oudere nieuwsberichten
Titel van het nieuwsbericht Publicatiedatum
Regionale Structuurvisie Stedendriehoek 2030 08 maart 2010 om 01:00
‘Masterplan Rielerenk – Douwelerkolk 02 maart 2010 om 01:00
Locatiekeuze spoortunnel Rivierenwijk 02 maart 2010 om 01:00
Ruimte voor de Rivier Deventer 13 mei 2008 om 02:00
Spring naar begin van Oudere berichten