Locatiekeuze spoortunnel Rivierenwijk

Door B&W gevraagd advies

-De nieuwe spoortunnel dient zodanig gesitueerd te worden dat de bewoners van de Rivierenwijk,dit gebied beter kunnen benutten voor natuurgerichte recreatie.

 - De reisafstand en –tijd tussen Rivierenwijk en Sportpark Rielerenk / Deventer Ziekenhuis moet verkort worden, wat er tevens toe kan bijdragen dat meer mensen vanuit de Rivierenwijk de fiets nemen om deze bestemmingen te bereiken. 

- Sociaal veilig; verkeersveilig; niet steiler / dieper dan noodzakelijk; duurzame / eenvoudig te onderhouden materialen. 

 - Geleiding van wandelaars en fietsers in het gebied moet zodanig zijn dat fietsen en wandelen buiten de nu bestaande of te ontwikkelen fietspaden niet mogelijk is.

 - Voor het vaststellen van de huidige waarde en mate van kwetsbaarheid is het belangrijk om gebruik maken van aanwezige kennis en monitoringsgegevens van groene organisaties. Als de huidige informatie niet compleet is, is het belangrijk om aanvullende monitoring te laten uitvoeren. 

-Het is  van belang om een integrale visie te ontwikkelen op functies en kwaliteiten van de Douwelerkolk, en het beheer dat nodig is om de gewenste kwaliteiten te behouden / ontwikkelen. Die visie kan meehelpen om ook keuzes betreffende ontsluiting van de Douwelerkolk voor voetgangers en fietsers beter te onderbouwen