Agenda Adviesraad Sociaal Domein Deventer

De Adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouder over de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet.

De vergaderingen zijn openbaar. U bent welkom in het stadhuis van Deventer, Grote Kerkhof 1 (melden bij de receptie).

Agenda

Volgende vergadering