Agenda Adviesraad Sociaal Domein Deventer

Adviesraad Sociaal Domein Deventer

Start: 07 januari 2019 om 19:30
Eind: 07 januari 2019 om 22:00
Locatie: Zaal Bathmen

1. Opening en vaststellen agenda

2. Mededelingen DB

3. Vaststellen van het verslag van 3 december 2018

4. Ingekomen stukken

5. Verbindend kader Sociaal Domein 2019-2022

6. Beantwoording vragen Sociale teams

7. Reacties clusters op monitor Sociaal Domein

8. Rondje clusters

9. Rondvraag en sluiting