Cliëntenraad Deventer

De Cliëntenraad is de belangenorganisatie voor mensen met een laag inkomen.

De Cliëntenraad Deventer is per 1 juli 2016 opgegaan in de Adviesraad Sociaal Domein Deventer (ASDD).

  • De adviserende functie van de Cliëntenraad wordt voortaan uitgevoerd door de ASDD. 
  • De helpdesk van de Cliëntenraad blijft bestaan.