Publicaties

Op dit deel van de site vindt u interessante publucaties die betrekking hebben op het gebruik van een woning of de leefomgeving.

Gebruikershandleiding Installaties
De brancheorganisaties van installateurs, VLA en Uneto-VNI lanceren in het najaar 2009 de nieuwe website voor consumenten: www.mijnhuisinstallatie.nl. Met behulp van deze website kunnen consumenten in tien stappen een eigen gebruikershandleiding maken voor hun woning. Op deze wijze kunnen bewoners voortaan beschikken over toegankelijke en bewonersvriendelijke aanwijzingen voor het gebruik van alle installaties in hun woning. VACpunt Wonen heeft, samen met o.a. Aedes, andere consumentenorganisaties en VROM, de benodigde kennis ingebracht en commentaar op de inhoud en vorm van de website gegeven. VACpunt Wonen heeft o.m. de teksten gescreend op leesbaarheid en gebruikersvriendelijkheid voor bewoners.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Ventileren belangrijk voor gezondheid 83,5 KB
toegankelijkheidsteams 66,0 KB