Toetsingscriteria

VAC Deventer adviseert alle betrokken partijen over de optimale gebruikskwaliteit zoals vastgelegd in de Woonkwaliteitwijzer.

De toetsingscriteria zijn samen te vatten in de volgende 6 criteria:

Bruikbaarheid en doelmatigheid

Zijn er meerdere activiteiten mogelijk, gelijktijdig of na elkaar?

Toegankelijkheid / bereikbaarheid

Het is belangrijk dat mensen hun activiteiten ongehinderd en zelfstandig kunnen uitvoeren. De VAC bekijkt of straten, gebouwen en woningen goed toegankelijk zijn voor bijvoorbeeld:

  • ouders met buggy
  • rolstoelgebruikers
  • rollatorgebruikers
  • kinderen
  • slechtzienden

Veiligheid

Dit is een breed begrip en behelst zowel fysieke- als sociale- en verkeersveiligheid.

Comfort, hygiëne en gezondheid

Hoe is het gesteld met (dag)licht, frisse lucht, verwarming en uitzicht.

Duurzaamheid

Duurzaam bouwen betekent het beperken van energie- en grondstoffengebruik, maar ook het rekening houden met toekomstige woonwensen.

Onderhoudsvriendelijkheid

Is het huis goed en gemakkelijk schoon te houden en te onderhouden?