VAC Deventer

De VAC Deventer is een onafhankelijke organisatie, bestaande uit geschoolde vrijwilligers, die gevraagd en ongevraagd advies geeft ten aanzien van woningbouw, woonomgeving en sociale veiligheid in haar werkgebied.

Wat doet VAC Deventer?

  • Het behartigen van de woonconsumentenbelangen vanuit de visie van de toekomstige gebruiker;
  • Het bevorderen van de woonkwaliteit en de leefbaarheid;
  • Gesprekspartner zijn van ontwerpers, opdrachtgevers en uitvoerders;
  • Regelmatig overleggen met de wooncorporaties.

Door de ogen van toekomstige bewoners

De VAC is de enige partij die binnen het bouwproces naar de bouwplannen kijkt door de ogen van de toekomstige huurders, kopers en/of gebruikers. Bij vrijwel elke beoordeling van bouwplannen zijn door de VACleden verbeteringen aan te voeren. Reden is de moeilijkheid een woning/gebouw met optimale woon- en werkkwaliteit te bouwen binnen de steeds veranderende wettelijk opgelegde eisen en een vaak krap budget. De VAC’s hebben hun vleugels bij nieuwbouwprojecten verder uitgeslagen door ook te letten op een veilige woonomgeving.

Ondersteuning

De VAC Deventer wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door het landelijk steunpunt VACpuntWonen, kennis- en adviescentrum voor de gebruikskwaliteit van woning en woonomgeving. Dit gebeurt onder meer in de vorm van cursussen, bijscholingen en bijeenkomsten.

Werkbezoeken

VAC Deventer legt werkbezoeken af, onder andere bij projecten waarover geadviseerd is.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Jaarverslag 2015 VAC Deventer 610,0 KB
Jaarverslag 2014 VAC Deventer 842,9 KB