Werkwijze VAC Deventer

Er zijn verschillende werkwijzen, afhankelijk van de plannen waarover VAC Deventer adviseert.

Structuurvisie en bestemmingsplan:

De leden van de VAC bestuderen het plan en geven hun zienswijze aan. De secretaris stelt een brief met zienswijzen op en verstuurt deze naar de gemeente.

Stedenbouwkundig plan:

De meest uitgebreide zienswijze heeft VAC Deventer gegeven in de Klankbordgroep herstructurering Rivierenwijk. Tijdens het ontwikkelingsproces van het stedenbouwkundige plan hebben de VAC-leden voortdurend kunnen aangeven wat de gevolgen waren voor elk onderdeel van het plan. Daarbij vooral lettend op de bezonning van woningen, voldoende groen in de wijk, voldoende parkeergelegenheid, variatie in de bebouwing.

Mede doordat VAC Deventer voortdurend aandacht vroeg voor een veilige looproute voor kinderen, is er in het stedenbouwkundige plan van de nieuwe wijk een Kindlint gekomen.

Woningbouwplannen en andere plannen:

De VAC-leden bestuderen de tekeningen. Zo geven we een optimaal advies. De Woonkwaliteitswijzer is de leidraad.

Fictief wordt een woning doorlopen op onder andere:

  • Looplijnen naar de keuken. Hoe makkelijk kom je met je tassen met boodschappen in de keuken?
  • Deuren die elkaar overlappen, u kent allemaal wel de tegen elkaar slaande deuren in de gang of op de overloop;
  • Veiligheid op de trappen, een veel voorkomend punt is een badkamerdeur die opent richting de trap met het risico dat een van de bewoners die de trap opkomt de deur in het gezicht krijgt;
  • Zijn de (slaap)kamers voldoende groot zodat zij makkelijk ingericht kunnen worden?

Als het gaat om senioren- of zorgwoningen gelden weer andere eisen. Hier letten de leden specifiek op voldoende ruimte voor het gebruik van rollators, rolstoelen etc. Ook moeten de ruimtes voldoende groot zijn zodat een hulpverlener er bij kan om assistentie te verlenen.

Advies

Na bestudering van het plan stelt 1 van de leden een advies op. Daarna volgt meestal een gesprek over het advies.

Vanzelfsprekend brengen we geen informatie naar buiten zonder toestemming van de eigenaar van het plan.

Bouwbezoek

Vlak voor de oplevering van een plan brengt de VAC een zogenaamd bouwbezoek. Daarbij wordt gekeken of en hoe de door de VAC aangegeven punten uitgevoerd zijn. Dit is van belang als er op termijn een Woonkwaliteitsonderzoek uitgevoerd moet worden.