Welstandscommissie

Bijna alle gemeentes in Nederland hebben een welstandscommissie en een monumentencommissie. In Deventer zijn deze commissies samengevoegd. Die commissie heet voluit Planadviesraad Welstand, Monumenten en Beschermd Stadsgezicht. Kort gezegd: Planadviesraad.

De Planadviesraad is een onafhankelijke commissie die het gemeentebestuur van Deventer advies geeft over bouwplannen. In de gemeente Deventer hebben wij welstandsbeleid, dat is vastgelegd in een welstandsnota. De Planadviesraad toetst of een bouwplan voldoet aan de regels die de welstandsnota stelt.

Als uw bouwplan zich in of aan een monument afspeelt en/of uw pand zich bevindt in een van de beschermde stads- of dorpsgezichten van de gemeente, dan toetst de Planadviesraad ook of uw plan past in het gemeentelijk monumentenbeleid.

Deskundigen in planadviesraad

De planadviesraad bestaat uit deskundigen op het gebied van:

  • architectuur
  • stedenbouw
  • landschap
  • monumentenzorg

Vergaderingen planadviesraad

De planadviesraad vergadert elke 2 weken op donderdagochtend. U kunt de agenda online bekijken. Deze wordt ongeveer 3 dagen voor de vergadering gepubliceerd.