Agenda Planadviesraad Welstand

De Planadviesraad is de gemeentelijke adviescommissie voor welstands- en monumentenzaken. De vergaderingen zijn openbaar. U bent welkom in het stadhuis van Deventer, Grote Kerkhof 1 (melden bij de receptie).

Agenda voor het openbare deel der vergadering op 18 juli 2019

11.30 uur

  • Ontwikkelplan De Tuinen van Zandweerd
    Ontwikkelen van een nieuw woongebied rondom de oude ijsbaan.

12.30 uur

  • Einde

De volgende vergadering vindt plaats op donderdag 29 augustus 2019. De agenda hiervoor zal uiterlijk maandag 26 augustus worden gepubliceerd.