Agenda Planadviesraad Welstand

De Planadviesraad is de gemeentelijke adviescommissie voor welstands- en monumentenzaken. De vergaderingen zijn openbaar. U bent welkom in het stadhuis van Deventer, Grote Kerkhof 1 (melden bij de receptie).

Agenda voor het openbare deel der vergadering op 10 oktober 2019

11.00 uur

  • Leeuwenbrug 2
    Tijdelijke reclame op de Deventer Schouwburg

11.30 uur

  • Bathmen buitengebied
    Het aanleggen van een zonneakker

12.30 uur

  • Einde

De volgende vergadering vindt plaats op donderdag 31 oktober 2019. De agenda hiervoor zal uiterlijk maandag 24 oktober worden gepubliceerd.