Agenda Planadviesraad Welstand

De Planadviesraad is de gemeentelijke adviescommissie voor welstands- en monumentenzaken. De vergaderingen zijn openbaar. U bent welkom in het stadhuis van Deventer, Grote Kerkhof 1 (melden bij de receptie).

Agenda voor 1 november 2018

10.00 uur, Hofstraat 13 
     Het plaatsen van zonnepanelen en een terrasafscherming
     Initiatiefnemer C. van Dijk

10.15 uur, Brinkgreverweg 69 
     Nieuwbouw en verbouw voormalige landbouwschool, bouwdeel b
     Initiatiefnemer Larenstein Development

11.00 uur, Brink 33
     Verbouwen van het restaurant en maken van appartementen
     Initiatiefnemer R.B. Pape

11.30 uur, Verbreding Rijksweg A1
     De bouw van vijf civieltechnische kunstwerken
     - Schipbeek
     - Biddemanskolk
     - Koerhuis
     - Ecoduct Oxersteeg
     - Duikers Oxersteeg
     Initiatiefnemer Heijmans, Next Architects

12.30 uur, einde