Welstandscommissie

De welstandscommissie / planadviesraad adviseert het college over vergunningplichtige bouwplannen. Ook toetst zij verbouwingen aan monumenten en aan panden in de beschermde gezichten van de gemeente.

De planadviesraad welstand werkt op basis van de welstandsnota. De raad gaat na of een bouwplan voldoende kwaliteit bezit en of het past in de omgeving.

Deskundigen in planadviesraad

De planadviesraad bestaat uit deskundigen op het gebied van:

  • architectuur
  • stedenbouw
  • landschap
  • monumentenzorg

Vergaderingen planadviesraad

De planadviesraad vergadert elke 3 weken op donderdagochtend. U kunt de agenda online bekijken. Deze wordt ongeveer 3 dagen voor de vergadering gepubliceerd.