Woordmerk Adviesraden

Adviesraad Horeca, ambulante handel en detailhandel

De adviescommissie HAD (Horeca, ambulante handel en detailhandel) adviseert het college van de gemeente over de onderwerpen detailhandel, horeca, ambulante handel en commerciële dienstverlening.

 

Wat is de adviesraad HAD?

In de jaren negentig is de adviescommissie HAD (Horeca, ambulante handel en detailhandel) ingesteld met als doel het college van de gemeente Deventer te adviseren over de onderwerpen detailhandel, horeca, ambulante handel en commerciële dienstverlening. In de loop der jaren heeft de samenwerking geresulteerd in vele adviezen met als hoogtepunten adviezen omtrent de komst van het Runshopping centrum de Snipperling, de herontwikkeling van de Boreel, diverse detailhandelsvisies, Horecabeleidsplannen, marktverordeningen en diverse bestemmingsplannen en wijzigingsverzoeken. De commissie is geen belangenvereniging maar een adviesraad; het algemeen belang, onderwerpen worden gelijktijdig vanuit alle invalshoeken besproken, staat voorop.

 

Wat doet de adviesraad HAD?

De taak van de commissie betreft zowel het gevraagd als ongevraagd adviseren (‘volgen en toetsen’) van het college op veranderingen in de markt en effecten van ruimtelijke keuzes voor de structuur en de branches. De advisering is stads-breed, expertmatig en onafhankelijk. Concreet gaat het om:

 • Advisering over landelijke trends die vertaling naar Deventer behoeven zoals koopzondagen, ‘blurring’, e-commerce, leegstand etc;
 • Advisering over de (her)ontwikkeling van voor de stad belangrijke (winkel)gebieden zoals binnenstad, winkelcentra, PDV/GDV, horeca/food nabij de A1 etc;
 • Advisering over gemeentelijk beleid op het gebied van detailhandel/e-commerce, horeca, markt en ambulante handel;
 • Advisering over locatie-ontwikkelingen – voor zover mogelijk gezien aspecten van vertrouwelijkheid - die niet passen binnen bestaande wet- en regelgeving en/of locatie-ontwikkelingen die hierin wel passen maar die mogelijk gevoelig liggen.

Hiertoe wordt tenminste 5x per jaar vergaderd, waarbij desgewenst deskundigen worden uitgenodigd en geraadpleegd. De binnenstadmanager schuift namens de Stichting Deventer Binnenstadmanagement ook regelmatig aan. Eenmaal per jaar wordt met de betrokken bestuurder overlegd. Tevens wordt tussentijds kennis en informatie gedeeld. Tenslotte wordt jaarlijks een werkbezoek georganiseerd naar een andere gemeente. Recent zijn in dit kader Amersfoort en Eindhoven bezocht. Het doel is inspiratie en kennis op te doen hoe andere steden opereren op gebied van detailhandel, markt en horeca.

 

Wie zijn de leden van de adviesraad HAD?

De leden van adviesraad zijn afkomstig uit de horeca, detailhandel, markt en ambulante handel en vertegenwoordigen zo een brede achterban binnen de gemeente zowel naar branche als naar locatie. De leden worden benoemd door B&W. De samenstelling is nu:

 • Voorzitter commissie, Peije Bruil
 • Detailhandel binnenstad, de heer P. Brouwer
 • Detailhandel supermarkten & buurtwinkelcentra, de heer A. Hogeslag
 • Detailhandel De Snipperling, de heer J. de Kaste
 • Detailhandel & Horeca wijkwinkelcentra Flora, de heer A. Zanting
 • Detailhandel & Horeca winkelcentrum Boreel, (vacature)
 • Ambulante Handel, de heer A. Schulkes
 • Horeca binnenstad, de heer B. Voortman
 • Makelaardij, (vacature)
 • Secretaris, Marco Kok

Ambtelijke ondersteuning vanuit de gemeente wordt geleverd door Steven Meijerhof. Stemrecht is er alleen voor de leden en de voorzitter. De secretaris en de ambtelijke ondersteuning hebben dus geen stemrecht.

 

Contact

U kunt de adviesraad HAD bereiken via de secretaris Marco Kok. E-mail: info@mkbdeventer.nl, telefoon: 06-21280918.