Woordmerk Adviesraden

Adviesraden van Deventer

Adviesraad Sociaal Domein Deventer ASDD

De Adviesraad Sociaal Domein Deventer adviseert op verschillende terreinen in het sociaal domein. Zoals jeugd, ouderen, mantelzorgers en vrijwilligers, ggz cliënten/verslaafden, mensen met een beperking, WsW, Cliëntenraad.

Lees meer

Adviesraad Natuur en Milieu

De adviesraad Natuur en Milieu adviseert om bij te dragen aan duurzaamheid en natuurkwaliteit in Deventer.

Lees meer

Adviesraad Cultuur

De adviesraad Cultuur is ingesteld om subsidieaanvragen voor professionele culturele producties en presentaties, cultuureducatie en culturele projecten onafhankelijk te beoordelen.

Lees meer

Adviesraad Horeca, ambulante handel en detailhandel

De adviescommissie HAD (Horeca, ambulante handel en detailhandel) adviseert over de onderwerpen detailhandel, horeca, ambulante handel en commerciële dienstverlening.

Lees meer

Planadviesraad

Planadviesraad Welstand, Monumenten en Beschermd Stadsgezicht geeft onder andere advies over het uiterlijk van bouwplannen en vergunningaanvragen.

Lees meer