Woordmerk Adviesraden

Planadviesraad

De Planadviesraad is een onafhankelijke commissie. Als u wilt bouwen of verbouwen kunt u er terecht voor advies. De Planadviesraad geeft ook advies aan het gemeentebestuur van Deventer.

 

Bijna alle gemeenten in Nederland hebben een welstandscommissie en een monumentencommissie. In Deventer zijn deze commissies samengevoegd. Die commissie heet voluit Planadviesraad Welstand, Monumenten en Beschermd Stadsgezicht. Kort gezegd: Planadviesraad.

De Planadviesraad geeft advies over het uiterlijk van bouwplannen en vergunningaanvragen. Ook vraagt het gemeentebestuur regelmatig advies over nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de stad. 

 

In gesprek over uw bouwplan

Wilt u er zeker van zijn dat uw bouwplan past in de omgeving? Plan dan een vooroverleg in, voordat u de omgevingsvergunning aanvraagt. Zo’n gesprek kan helpen om uw bouwplan beter en sneller gerealiseerd te krijgen. Tijdens de vergunningprocedure kijkt de Planadviesraad namelijk naar de uiterlijke kenmerken van uw pand, zoals de vorm en de gebruikte materialen. Dat gebeurt aan de hand van de welstandsnota of een beeldkwaliteitplan. Hierin staat kort en bondig welke eisen er gelden voor bouwprojecten in Deventer. 

De Planadviesraad kijkt ook altijd mee als het gaat om de verbouwing van een monument of een pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht. 

Wilt u een vooroverleg inplannen? Neem contact op met Frank van Unen, ambtelijk secretaris van de Planadviesraad:

 

Vergaderingen Planadviesraad

De Planadviesraad vergadert elke 2 weken op donderdagochtend. De vergaderingen zijn openbaar en u bent welkom. U kunt de agenda online bekijken. Deze wordt meestal de maandag voor de vergadering gepubliceerd.

 

Deskundigen in Planadviesraad

De leden van de Planadviesraad worden voor 3 jaar benoemd door de gemeenteraad. De huidige leden zijn:

  • mw. E. Marcusse, stedenbouwkundige en voorzitter
  • hr. R. Beerkens, architect en plaatsvervangend voorzitter
  • hr. C. Bouwstra, restauratiearchitect
  • mw. M. Statema, architectuurhistoricus
  • hr. G. Peña, architect
  • mw. I. Nij Bijvank-van Herel, landschapsarchitect
  • hr. R. Bosch, architect en secretaris