Woordmerk Adviesraden

Adviesraad Sociaal Domein Deventer (ASDD)

Afgelopen jaren is de samenleving ingrijpend veranderd. Om de belangen van de inwoners te behartigen en inwoners de mogelijkheid te geven hun stem te laten horen is de Adviesraad Sociaal Domein Deventer opgericht.

 

Vacature: lid cluster Ouderen gezocht!

De adviesraad is op zoek naar een nieuw lid voor het cluster Ouderen. Meer informatie vindt u in de vacaturebeschrijving.

 

Adviesraad Sociaal Domein Deventer

De Adviesraad Sociaal Domein Deventer is de opvolger van de Cliëntenraad, WSW-adviesraad en de WMO-adviesraad.

 

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein Deventer?

De nieuwe adviesraad zet zich in voor een omgeving waar het goed leven is, iedereen kan meedoen en waar je op je omgeving kunt rekenen als dat nodig is. De ASDD vertaalt praktische problemen van inwoners naar adviezen op het gebied van beleid aan de gemeente. Bijvoorbeeld over de leesbaarheid van plannen of dat plannen bekender moeten worden bij de inwoners.

De Adviesraad Sociaal Domein Deventer geeft gevraagd én ongevraagd advies over het beleid en de uitvoering daarvan op het gebied van:

  • wonen
  • zorg en welzijn
  • werk en inkomen
  • jeugdzorg en passend onderwijs
  • hulp in de huishouding
  • meedoen in de samenleving
  • hulpmiddelen en passend vervoer
  • prettige en veilige leefomgeving

Al deze thema’s vormen samen het ‘sociaal domein’. Bekijk de verschillende clusters (onderdelen) van de ASDD.

 

1 adviesraad, meer overzicht

Doordat de nieuwe adviesraad zich bezig houdt met het hele sociale domein heeft zij beter inzicht in wat er speelt in de samenleving. Zo kan er beter advies gegeven worden over thema’s die meerdere groepen inwoners aangaan en een gezamenlijke aanpak nodig hebben.

Aandachtsgebieden

De raad werkt met verschillende aandachtsgebieden (clusters): jeugd, ouderen, mantelzorgers en vrijwilligers, ggz cliënten/verslaafden, mensen met een beperking, WsW, Cliëntenraad. Streven is om per cluster een lid met praktijkervaring te hebben, samen met een lid dat beleidsmatige kennis heeft.

 

Jaarverslag adviesraad

Download het jaarverslag 2022 van de Adviesraad Sociaal Domein Deventer (pdf).

 

Vragen, suggesties of wilt u een vergadering bijwonen? Laat het ons weten!

Om goed advies te kunnen geven hebben we ook úw inbreng nodig. Alleen zo kunnen we zaken veranderen. Heeft u vragen, suggesties of ervaringen die u met ons wilt delen? Neem dan contact met ons op. Wij zijn (uitsluitend) bereikbaar via de mail: asdd@deventer.nl. Indien nodig, bellen wij u terug.
Als u een vergadering bij wilt wonen, geeft u dat dan vooraf door. We sturen u dan stukken toe.