Woordmerk Adviesraden

Adviesraad Sociaal Domein Deventer (ASDD)

Afgelopen jaren is de samenleving ingrijpend veranderd. Om de belangen van de inwoners te behartigen en inwoners de mogelijkheid te geven hun stem te laten horen is in 2016 de Adviesraad Sociaal Domein Deventer opgericht. De adviesraad adviseert het college van Burgemeester en Wethouders vanuit het inwonersperspectief.

Adviesraad Sociaal Domein Deventer

De Adviesraad Sociaal Domein Deventer is de opvolger van de Cliëntenraad, WSW-adviesraad en de WMO-adviesraad.

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein Deventer?

De adviesraad zet zich in voor een omgeving waar het goed leven is, iedereen kan meedoen en waar je op je omgeving kunt rekenen als dat nodig is. De ASDD vertaalt praktische problemen van inwoners naar adviezen op het gebied van beleid aan de gemeente. Bijvoorbeeld over de leesbaarheid van plannen of dat plannen bekender moeten worden bij de inwoners, en ook dat openbare gelegenheden toegankelijk voor iedereen moeten worden.

De Adviesraad Sociaal Domein Deventer geeft gevraagd én ongevraagd advies aan het college van Burgemeester en Wethouders over het beleid en de uitvoering daarvan op het gebied van:

  • wonen
  • zorg en welzijn
  • werk en inkomen
  • jeugdzorg en passend onderwijs
  • hulp in de huishouding
  • meedoen in de samenleving
  • hulpmiddelen en passend vervoer
  • prettige en veilige leefomgeving

Eén adviesraad, meer overzicht

Doordat de nieuwe adviesraad zich bezig houdt met het hele sociale domein heeft zij beter inzicht in wat er speelt in de samenleving. Zo kan er beter advies gegeven worden over thema’s die meerdere groepen inwoners aangaan en een gezamenlijke aanpak nodig hebben.

Aandachtsgebieden

De adviesraad werkt met verschillende aandachtsgebieden (clusters): jeugd & onderwijs, ouderen, mantelzorgers & vrijwilligers, ggz , mensen met een beperking, WAW (Werken aan Werk, voorheen WsW) en Cliëntenraad. Streven is om in de Adviesraad per cluster een lid met praktijkervaring te hebben samen met een lid dat beleidsmatige kennis heeft.

Bekijk hier de verschillende clusters  van de ASDD.

Vacatures

In alle clusters zijn er vacatures. De adviesraad is dus op zoek naar Deventenaren die graag mee willen denken en adviseren over het beleid en de uitvoering daarvan binnen het sociaal domein. Heb je vragen en/of interesse: stuur dan een mail met je gegevens naar asdd@deventer.nl en wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Jaarverslag adviesraad

Download het jaarverslag 2023 van de Adviesraad Sociaal Domein Deventer (pdf).