Woordmerk Adviesraden

Adviesraad Sociaal Domein Deventer

Adviesraad Sociaal Domein Deventer (ASDD)

Afgelopen jaren is de samenleving ingrijpend veranderd. Om de belangen van de inwoners te behartigen en inwoners de mogelijkheid te geven hun stem te laten horen is de Adviesraad Sociaal Domein Deventer opgericht.

Lees meer

Cluster Mantelzorgers

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind en of ander familielid, vriend of kennis.

Lees meer

Cluster Jeugd en Onderwijs

Ontwikkelen van een evenwichtig jeugdbeleid is van belang voor de toekomst van de gemeente. Het cluster Jeugd en Onderwijs wil samen met u meedenken over dit beleid.

Lees meer

Cluster Ouderen

Het cluster Ouderen zet zich in voor de inwoners van 50 jaar en ouder binnen de gemeente Deventer.

Lees meer

Cluster Vrijwilligers

Het cluster Vrijwilligers komt op voor de vrijwilligers binnen de gemeente Deventer.

Lees meer

Cluster GGZ cliënten/verslaafden

Het cluster ggz behartigt de collectieve belangen van (O)GGZ cliënten, dak- en thuislozen, verslaafden en mensen uit de vrouwenopvang.

Lees meer

Cliëntenraad

De Cliëntenraad Deventer komt op voor de inwoners van Deventer met een laag inkomen.

Lees meer

Cluster Mensen met een beperking

Het cluster meedoen met een beperking vertegenwoordigt mensen in Deventer in de breedste zin van het woord.

Lees meer

Cluster WSW

Het cluster WSW komt op voor mensen met een Wet sociale werkvoorziening-indicatie.

Lees meer

Cluster Mantelzorg & Vrijwilligers

Mantelzorgers en vrijwilligers zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Het cluster Mantelzorg & Vrijwilligers adviseert de Adviesraad Sociaal Domein Deventer (ASDD) op het gebied van mantelzorg en vrijwilligers.

Lees meer

Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein Deventer

Bekijk online het jaarverslag van de adviesraad.

Lees meer