Woordmerk Adviesraden

Cluster Jeugd en Onderwijs

Ontwikkelen van een evenwichtig jeugdbeleid is van belang voor de toekomst van de gemeente. Het cluster Jeugd en Onderwijs wil samen met u meedenken over dit beleid.

 

Aandachtsgebied Jeugd en Onderwijs

Jeugd heeft de toekomst, ook in Deventer. Het cluster Jeugd komt op voor de belangen van kinderen en jongeren binnen de gemeente Deventer.

 

Wat doen we?

Het cluster Jeugd wil bevorderen dat kinderen en jongeren opgroeien in een goede leefomgeving, met goed onderwijs en gelijke kansen voor iedereen. Zij wil voorkomen dat kinderen uitvallen of een achterstand oplopen.

 

Hoe doen we dat?

Dit doen we op verschillende manieren:

 • Gevraagd en ongevraagd adviseren via de Adviesraad Sociaal Domein Deventer aan burgemeester en wethouders van Deventer
 • Samen met de jeugd, hun ouders en andere betrokkenen meedenken over een goed beleid op het gebied van jeugd en onderwijs
 • Jaarlijks een plan vaststellen waarbij aandachtspunten gekozen worden, bijvoorbeeld:
  • Inzetten van gezinscoaches
  • Samenwerken met scholen
  • Speciaal onderwijs en passend onderwijs
  • Armoedebeleid en kinderen
  • Preventie
 • Overleggen met de gemeente

 

Organisatie

Wij bestaan uit 10 leden. Onze leden hebben zelf ervaring met jeugd en jongeren of ervaring met het maken van beleid. Twee leden vertegenwoordigen het cluster Jeugd en Onderwijs in de Adviesraad Sociaal Domein Deventer.

 

Tips? Advies? We horen het graag

Om goed advies te kunnen geven horen we graag ook uw ervaring(en) op het gebied van jeugd en onderwijs. U kunt dit doen door naar ons te mailen.

 

Contact

E-mail: asdd@deventer.nl of de heer T. Oorthuis t.oorthuis@gmail.com

Adviesraad Sociaal Domein Deventer
Cluster Jeugd en Onderwijs
Postbus 5000
7400 GC Deventer