Woordmerk Adviesraden

Cluster Ouderen

Afgelopen jaren is er op het gebied van zorg en welzijn veel veranderd. Ook de zorg voor ouderen ontkomt hier niet aan. Het cluster ouderen zet zich in om binnen de huidige- en toekomstige zorg voor ouderen kritisch te kijken naar veranderingen. Onze doelgroep zijn inwoners van 50 jaar en ouder binnen de gemeente Deventer.

Wat doen we?

Wij willen ervoor zorgen dat de Wet maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Participatiewet op de juiste wijze worden uitgevoerd.

Hoe doen we dat?

Dit doen we op verschillende manieren:

 • Gevraagd en ongevraagd adviseren via de Adviesraad Sociaal Domein Deventer aan burgemeester en wethouders van Deventer
 • Letten op kwaliteit en bereikbaarheid van de WMO-loketten/sociale teams
 • Letten op aanpassingen WMO (vergoedingen, voorzieningen in natura en /of pgb)
 • Speciale aandacht voor hulp bij het huishouden en de dagbesteding
 • Aandacht voor overheveling langdurige zorg voorzieningen naar de WMO
 • Letten op eigen bijdrage vergoedingen
 • Letten op werkwijze van indicatiestelling door CAK en/of gemeente
 • Letten op (toekomstig) beleid visie op zorg en wonen voor senioren
 • Stimuleren van contacten tussen jeugd en senioren
 • Letten op zorgzwaartepunten en de consequenties ervan
 • Bevorderen regelmatige evaluatie gesprekken met zorgvragers
 • Volgen van nieuwe regelingen m.b.t. het specifieke zorgvervoer en de regiotaxi

 

Organisatie

Het cluster ouderen bestaat uit 8 leden en we zijn nog op zoek naar versterking van ons cluster. Onze leden zijn zelf 50+er, vertegenwoordigen een achterban of hebben ervaring met het maken van beleid. Twee leden vertegenwoordigen het cluster ouderen in de Adviesraad Sociaal Domein Deventer.

 

Tips? Advies? We horen het graag

Heeft u ideeen rondom zorg, vervoer, huisvesting of andere vraagstukken rondom ouder worden? Neem dan contact met ons op.
Zie hieronder voor contactgegevens. 

Vacature lid cluster ouderen

Het cluster Ouderen van de Adviesraad Sociaal Domein Deventer is op zoek naar een nieuw lid. Het betreft een onbezoldigde functie. Het is cluster is op zoek naar iemand:

 • die de doelgroep vertegenwoordigt
 • die kritisch is over het gevoerde ouderenbeleid op lokaal niveau
 • die mee wil denken over zaken die de doelgroep aangaan
 • die iets durft te vertellen, maar ook goed naar een ander kan luisteren

Voor vragen kunt u terecht bij de voorzitter, dhr. N. Goodijk, nanning1953@outlook.com , of bel 06-12672457.

Contact

E-mail: asdd@deventer.nl

Adviesraad Sociaal Domein Deventer
Cluster 'ouderen'
Postbus 5000
7400 GC Deventer