Woordmerk Adviesraden

Cluster Ouderen

Het cluster Ouderen zet zich in voor de inwoners van 50 jaar en ouder binnen de gemeente Deventer.

 

Vacature lid cluster ouderen

Het cluster Ouderen van de Adviesraad Sociaal Domein Deventer is op zoek naar een nieuw lid. Het betreft een onbezoldigde functie. Het is cluster is op zoek naar iemand:

 • die de doelgroep vertegenwoordigt
 • die mee wil denken over zaken die de doelgroep aangaan
 • die bereid is om 11 maal per jaar overdag te vergaderen  
 • die het leuk vindt nieuwe dingen te doen
 • die iets durft te vertellen, maar ook goed naar een ander kan luisteren

Ervaring met secretariaatswerk is geen vereiste maar wel gewenst. Voor vragen kunt u terecht bij de voorzitter, Nanning Goodijk, nanninggoodijk@msn.com, of bel 06-12672457.

 

Aandachtsgebied ouderen

Het cluster ouderen komt op voor de inwoners van 50 jaar en ouder binnen de gemeente Deventer.

 

Wat doen we?

Wij willen ervoor zorgen dat de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet op de juiste wijze wordt uitgevoerd.

 

Hoe doen we dat?

Dit doen we op verschillende manieren:

 • Gevraagd en ongevraagd adviseren via de Adviesraad Sociaal Domein Deventer aan burgemeester en wethouders van Deventer
 • Letten op kwaliteit en bereikbaarheid van de Wmo-loketten/sociale teams
 • Letten op aanpassingen Wmo (vergoedingen, voorzieningen in natura en /of pgb)
 • Speciale aandacht voor hulp bij het huishouden en de dagbesteding
 • Aandacht voor overheveling langdurige zorg voorzieningen naar de Wmo
 • Letten op eigen bijdrage vergoedingen
 • Letten op werkwijze van indicatiestelling door CAK en/of gemeente
 • Letten op (toekomstig) beleid visie op zorg en wonen voor senioren
 • Stimuleren van contacten tussen jeugd en senioren
 • Letten op zorgzwaartepunten en de consequenties ervan
 • Bevorderen regelmatige evaluatie gesprekken met zorgvragers
 • Volgen van nieuwe regelingen m.b.t. het specifieke zorgvervoer en de regiotaxi

 

Organisatie

Het cluster ouderen bestaat uit 7 leden. Onze leden zijn zelf 50-plussers en/of hebben ervaring met het maken van beleid. Twee leden vertegenwoordigen het cluster ouderen in de Adviesraad Sociaal Domein Deventer.

 

Tips? Advies? We horen het graag

Om goed advies te kunnen geven horen we graag ook uw ervaring(en) op het gebied van mantelzorg. U kunt dit doen door naar ons te mailen.

 

Contact

E-mail: asdd@deventer.nl

Adviesraad Sociaal Domein Deventer
Cluster 'ouderen'
Postbus 5000
7400'GC Deventer