Woordmerk Adviesraden

Cliëntenraad

De Cliëntenraad Deventer komt op voor de inwoners van Deventer met een laag inkomen.

 

Aandachtsgebied Participatiewet op het gebied van werk en inkomen

De Cliëntenraad Deventer komt op voor de inwoners van Deventer met een laag inkomen.

 

Wat doen we?

Wij willen ervoor zorgen dat de Participatiewet op de juiste wijze wordt uitgevoerd.

 

Hoe doen we dat?

Dit doen we op verschillende manieren:

  • Via de ASDD gevraagd en ongevraagd adviseren van burgemeester en wethouders
  • Via de Helpdesk Cliëntenraad mensen onder meer helpen met invullen van formulieren zoals Participatiewet, WW, WIA/Wajong, Bijzondere Bijstand, kwijtschelding gemeentelijke heffingen, huur- en zorgtoeslag, studiefinanciering en opstellen van bezwaarschriften
  • Daarnaast bemiddelen wij tussen cliënt en bijvoorbeeld Werkplein, BAD, UWV, SVB, zorgverzekeraars, waterschap/GBLT, energie- en nutsbedrijven, gemeente, schuldeisers
  • Letten op kwaliteit en bereikbaarheid van de gemeenteloketten en sociale teams.

 

Organisatie

De Cliëntenraad is een stichting die bestaat uit maximaal 12 leden, waaronder 3 bestuursleden en 2 stagiaires. 2 leden vertegenwoordigen de Cliëntenraad in de Adviesraad Sociaal Domein Deventer.

 

Tips? Advies? We horen het graag

U kunt ons mailen of een telefonische afspraak maken. Wij zijn geopend van maandag t/m woensdag van 10:00 tot 16:00 uur.

Contact

Zo kunt u ons bereiken: