Woordmerk Adviesraden

Cliëntenraad

De Cliëntenraad Deventer komt op voor de inwoners van Deventer met een laag inkomen.

 

Aandachtsgebied Participatiewet

De Cliëntenraad Deventer komt op voor de inwoners van Deventer met een laag inkomen.

 

Wat doen we?

Wij willen ervoor zorgen dat de Participatiewet op de juiste wijze wordt uitgevoerd.

 

Hoe doen we dat?

Dit doen we op verschillende manieren:

  • Via de ASDD gevraagd en ongevraagd adviseren van burgemeester en wethouders
  • Via de Helpdesk Cliëntenraad mensen onder meer helpen met invullen van formulieren zoals Participatiewet, WW, WIA/Wajong, Bijzondere Bijstand, kwijtschelding gemeentelijke heffingen, huur- en zorgtoeslag, studiefinanciering en opstellen van bezwaarschriften
  • Daarnaast bemiddelen wij tussen cliënt en bijvoorbeeld Werkplein, BAD, UWV, SVB, zorgverzekeraars, waterschap/GBLT, energie- en nutsbedrijven, gemeente, schuldeisers
  • Letten op kwaliteit en bereikbaarheid van de gemeenteloketten en sociale teams.

 

Organisatie

De Cliëntenraad is een stichting die bestaat uit maximaal 12 leden, waaronder 3 bestuursleden en 2 stagiaires. 2 leden vertegenwoordigen de Cliëntenraad in de Adviesraad Sociaal Domein Deventer.

 

Tips? Advies? We horen het graag

Om goed advies te kunnen geven horen we graag ook uw ervaring(en) op het gebied van de participatiewet. U kunt dit doen door naar ons te mailen of door langs te komen op het inloopspreekuur, wij zijn geopend van maandag t/m donderdag van 10:00 tot 16:00 (bij voorkeur door middel van het maken van een afspraak).

 

Contact

Zo kunt u ons bereiken:

De helpdesk kunt u bellen op 0570-643699.

U kunt ook schrijven naar:
Helpdesk Cliëntenraad
Bierstraat 54
7416 AM Deventer