Woordmerk Adviesraden

Cluster Mantelzorg & Vrijwilligers

Logo ASDD

Illustratie ASDD

Mantelzorgers en vrijwilligers zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Het cluster Mantelzorg & Vrijwilligers adviseert de Adviesraad Sociaal Domein Deventer (ASDD) op het gebied van mantelzorg en vrijwilligers.

Er bestaat een belangrijk verschil tussen mantelzorger en vrijwilliger. Mantelzorg overkomt je, door omstandigheden in de directe omgeving of familie of buurt. Vrijwilliger worden is een keuze, je wilt je inzetten op een gebied of activiteit die je belangstelling heeft.

De overeenkomst tussen een mantelzorger en een vrijwilliger is de volgende: wanneer je je inzet brengt het verplichtingen en verantwoordelijkheid voor de medemens met zich mee. Je zet je in voor het welzijn van die mens.

Beleid informele zorg

Het cluster mantelzorg en vrijwilligers denkt mee in het voeren van het gemeentelijk beleid rondom het thema informele zorg. In Deventer zijn er steeds meer mantelzorgers en vrijwilligers. Onze bijzondere aandacht heeft de jonge mantelzorger. Deze groep is vaak onzichtbaar, als ze mantelzorger voor hun ouders zijn.

Het cluster wordt gevormd door een vertegenwoordiging uit de samenleving van alle mantelzorgers en vrijwilligers. 2 van de clusterleden zitten in de ASDD. Het cluster bespreekt opgevangen signalen en zonodig brengen de clusterleden de signalen in de ASDD.

Kennismaken met het cluster Mantelzorg & Vrijwilligers

Het cluster zoekt regelmatig nieuwe enthousiaste leden om het cluster te versterken. Zo zou u als ervaringsdeskundige mee kunnen helpen het beleid in de gemeente Deventer te verbeteren.

Wilt u kennismaken met het werk van het cluster? Kom dan eens naar een vergadering. Deze zijn altijd openbaar. Op de website vindt u de agenda van de ASDD.

Onderwerpen die zoal aan de orde komen:

  • Het opzetten van een mantelzorg/vrijwilligers café;
  • Het in beeld krijgen van de jonge mantelzorger;
  • De grenzen tussen formele en informele zorg bewaken;
  • Duidelijkheid scheppen rondom het aanvragen van subsidies;
  • Samenwerking met het steunpunt mantelzorg en de VCD.

Contact

Als u informatie wilt opvragen of u aanmelden voor een vergadering, stuur dan een e-mail naar: ASDD@deventer.nl.

Logo ASDD

Illustratie ASDD