Woordmerk Adviesraden

Adviesraden in Deventer

Het beste advies komt van mensen die weten waarover zij het hebben. Zoals wanneer het hun vak is, of omdat zij ervaringsdeskundige zijn. Met adviesraden kan het gemeentebestuur goed geïnfomeerd besluiten nemen.

Adviesraden kunnen gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. Dat betekent dat er geen opdracht van het gemeentebestuur hoeft te zijn om te adviseren. Inwoners van Deventer kunnen ideeën en suggesties aan adviesraden voorleggen. Zo wordt duidelijk of het idee haalbaar is en of het draagvlak heeft. Een adviesraad kan een klankbord zijn.

Instellen adviesraad

Het college of de gemeenteraad stelt een adviesraad in. Het college of de gemeenteraad besluit ook over de samenstelling van de adviesraad, benoeming van de leden, de status van de adviezen en de afbakening van het beleidsterrein.

Een adviesraad bepaalt verder zelf zijn werkwijze en de manier van vergaderen. De gemeente ondersteunt haar adviesraden secretarieel en financieel.

Leden kunnen op persoonlijke titel zijn benoemd, of omdat zij tot een bepaalde groep behoren, of omdat zij een organisatie vertegenwoordigen.

Deventer adviesraden

De gemeente heeft de volgende adviesraden ingesteld:

 

Contact

Wilt u contact opnemen met een adviesraad? Van een aantal adviesraden staat informatie op deze website. Voor de overige adviesraden kunt u bellen met de gemeente via 14 0570.