Woordmerk Adviesraden

Adviezen adviesraad Natuur en Milieu

Led Reclamemasten langs de A1

De Adviesraad geeft ongevraagd advies op plaatsing van reclamemasten langs de A1. Dit heeft naar mening van de Adviesraad ernstige nadelen voor leefomgeving en natuur. De adviesraad gaat in op de n...

Lees meer

Steenbrugge fase 2&3, Chw Steenbrugge 2

De Adviesraad geeft in dit tussentijds advies aan dat kansen voor ecologie en duurzaamheid tot nu toe onvoldoende gerealiseerd worden in de uitwerking 2e fase en het bijbehorende Ontwerp Groen Casc...

Lees meer

Windverkenning

De noodzaak voor een wereldwijde transitie richting duurzame energie is zeer groot. Deventer heeft de verantwoordelijkheid én de mogelijkheden om daaraan bij te dragen. Dit vraagt om een zorgvuldig...

Lees meer

Klimaatadaptatieprogramma

Naar het oordeel van de Adviesraad een degelijk onderbouwd en uitgewerkt programma dat een belangrijke basis legt voor een effectief en goed gecoördineerd Deventer klimaatadaptatiebeleid.

Lees meer

Transitievisie Warmte

De Transitievisie Warmte legt een goede basis voor de warmtetransitie. De Adviesraad geeft adviezen voor de verdere uitwerking. O.a. op het gebied van praktische afweging met reductie van broeikasg...

Lees meer

Uitvoeringsprogramma maatregelen grondstoffenplan 2020-2024

In het uitvoeringsprogramma worden veranderingen voorgesteld, vanwege ARBO-overwegingen en verschuivingen in afvalkosten en –baten. De adviesraad erkent het belang van deze factoren, maar constatee...

Lees meer

Concept Energieplan 2019

De adviesraad ondersteunt de ambitieuze en proactieve houding die spreekt uit het energieplan, maar geeft de voorkeur aan een meer realistische invulling aan 'Deventer energieneutraal in 2030'. Zij...

Lees meer

Advies Contouren-Energieplan

De adviesraad onderschrijft de ambitie van de gemeente die uit deze eerste versie van het energieplan spreekt, maar mist een duidelijk, kwantitatief uitgewerkt tijdpad. Voldoende financiële en proc...

Lees meer

Advies Schouw

De Schouw (volledig: Monitoring Schouw Werkwijze Ecologie) heeft zich ontwikkeld tot een beknopte rapportage van activiteiten en resultaten ten behoeve van de participatie van vrijwilligers in natu...

Lees meer

Advies Zonnevelden

Zonnevelden kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie van Deventer. De adviesraad onderschrijft de voorgestelde procedure en geeft advies over de wijze van vergunningverlening...

Lees meer