Woordmerk Adviesraden

Adviezen adviesraad Natuur en Milieu

Woningbouw Senzora terrein

De Adviesraad heeft advies gegeven op de woningbouwplannen in dit terrein. Belangrijke elementen daarvan zijn over genomen. o.a.: - de populieren kunnen voor in ieder geval 15 jaar behouden blijv...

Lees meer

Biomassa Deventer

- Het rapport van Royal Haskoning DHV biedt goede aanknopingspunten voor het gemeentebeleid inzake biomassa. - Probeer biomassa zoveel mogelijk in te zetten als grondstof of materiaal en streef bij...

Lees meer

Led Reclamemasten langs de A1

De Adviesraad geeft ongevraagd advies op plaatsing van reclamemasten langs de A1. Dit heeft naar mening van de Adviesraad ernstige nadelen voor leefomgeving en natuur. De adviesraad gaat in op de n...

Lees meer

Steenbrugge fase 2&3, Chw Steenbrugge 2

De Adviesraad geeft in dit tussentijds advies aan dat kansen voor ecologie en duurzaamheid tot nu toe onvoldoende gerealiseerd worden in de uitwerking 2e fase en het bijbehorende Ontwerp Groen Casc...

Lees meer

Windverkenning

De noodzaak voor een wereldwijde transitie richting duurzame energie is zeer groot. Deventer heeft de verantwoordelijkheid én de mogelijkheden om daaraan bij te dragen. Dit vraagt om een zorgvuldig...

Lees meer

Klimaatadaptatieprogramma

Naar het oordeel van de Adviesraad een degelijk onderbouwd en uitgewerkt programma dat een belangrijke basis legt voor een effectief en goed gecoördineerd Deventer klimaatadaptatiebeleid.

Lees meer

Transitievisie Warmte

De Transitievisie Warmte legt een goede basis voor de warmtetransitie. De Adviesraad geeft adviezen voor de verdere uitwerking. O.a. op het gebied van praktische afweging met reductie van broeikasg...

Lees meer

Uitvoeringsprogramma maatregelen grondstoffenplan 2020-2024

In het uitvoeringsprogramma worden veranderingen voorgesteld, vanwege ARBO-overwegingen en verschuivingen in afvalkosten en –baten. De adviesraad erkent het belang van deze factoren, maar constatee...

Lees meer